OV手动管夹阀胶套更换步骤
发表时间:2021-11-22 13:15:58 作者:雕刻机

OV手动管夹阀胶套更换步骤


注意事项: 

1)请使用原装AKO安装膏;

2)在安装过程中请勿接触尖锐物品,以防止损坏内衬套与阀门;

3)可以订购装配辅料或安装套件。

                                                                                                                         来源:武汉艾美森科技有限公司